JKKK

 

Maklumat Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)

Penghulu: Tuan Haji Mohd Rasidi Bin Ramli 

Imam Tua: Hj. Ibrahim Bin Mamat

Imam: Muhammad Kamil Bin Hj. Abdul Hamid

Persatuan

  1. Komuniti BESTARI
  2. Komuniti Rukun Tetangga

Carta Organisasi Pi1M Jelawat

 001